Hem

Välkommen till Medveta

Medveta drivs av Kjell-Åke Nygren som har arbetat inom branschen i 40 år. Den långa erfarenheten har givit en mycket bred grund för att möta människor i olika livssituationer.

Medveta erbjuder

  • Psykoterapi – individuellt och i par
  • Kristerapi
  • Fobiträning och behandling
  • Behandling av stressrelaterade symtom
  • Personlig utveckling
  • Konflikthantering
  • Grupputveckling och handledning

Medveta utgår från

  • En humanistisk grundsyn
  • En psykoanalytisk- och psykodynamisk grundsyn
  • Kognitiv psykoterapi
  • Vetenskapligt beprövade teorier

Kjell-Åke är

  • Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning
  • Utbildad i kognitiv psykoterapi
  • Fil kand. med sociologi som huvudämne
  • Grupphandledarutbildad i psykosocialt behandlingsarbete
  • Kris och katastrofutbildad via SOSCON  Norge
  • Socionom

Kjell-Åke har erfarenhet av:

  • Klinisk vuxenpsykiatri
  • Krishantering på individ och gruppnivå
  • Individ och grupphandledning
  • Organisations- och grupprocesser
  • Missbruksproblematik
  • Ledningsarbete i kris och katastroforganisationen i Norrbottens läns landsting

Referenser och avtal

- Vårdavtal med Landstinget i Uppsala län

- Avtal med FHC Falck Health Care

- Avtal med Kris och Trauma Centrum

landstingetiuppsalalan
falk-healthercare-logo
kris-och-traumacentrum

Har du frågor? Kontakta mig via e-post

Fyll i alla fält nedanför och kontrollera din e-postadress. Jag kan även nås på telefon 070-248 83 55 dagtid. Hör av dig!

Besöksadress

Adress: Drottninggatan 12 Uppsala
Telefon: 070-248 83 55
Postadress: Dragarbrunnsgtan 15 5tr Uppsala